Fairy Tail OVA
Η Lucy της Fairy Tail βρίσκει ένα μυστηριώδες αίτημα για δουλειά στον Πίνακα Αιτημάτων της Συντεχνίας.
Ο πελάτης ζητάει βοήθεια για ένα αντικείμενο που έχει χαθεί στους γυναικείους κοιτώνες της Fairy Tail, τα Fairy Hills.
Για να επιβεβαιώσει αυτό το αίτημα, η Lucy πηγαίνει στα Fairy Hills και εκεί την περιμένουν διάφορες εκπλήξεις!
Review by Gpower2


Project Details
Completed episodes : 3   Video container : mkv   AniDB Link : 8132 
Total episodes : 6 Video codec : x264 Year : 2011
Project start date : 14.06.2011 Video Resolution : 848x480 Type : OVA
Project end date : - Aspect ratio : 16:9
Latest release date : 01.05.2016 Video bitrate : 1200 kbps
Project Status : Ongoing Audio codec : Vorbis
Audio bitrate : 160 kbps


Project Credits
TimingsGpower2, tolias63
TranslationGpower2, Arvendui
Editingpsofia, tolias63
TypesettingGpower2
Karaoketolias63
EncodingGpower2, tolias63
Quality CheckGpower2
Special ThanksArvendui


MKPortal M1.1 Rc1 ©2003-2005 All rights reserved
Page generated in 0.01034 seconds with 7 queries